Tööle kandideerimine

Kui Sul on soov meie firmasse tööle kandideerida, palume Sul täita selleks väljatöötatud ankeedi, mille leiad siit lehelt.


CV või ankeet?

Eelistame, et täidaksite meie poolt väljatöötatud ankeedi. Ka tavapärane CV on aktsepteeritav taotlusvorm, kuid kuna kinno tööle kandideerivate inimeste hulk on väga suur, võib CV-st väheseks jääda.  Iga tööandja otsib kandidaatide hulgast esimese valiku tegemisel ankeetidest "seda midagi erilist" ning meie poolt välja pakutud ankeet annab Sulle võimaluse enda kohta rohkem kirja panna.


Kuidas täita ankeeti?

Mida rohkem ankeeti kirja paned, seda kergem on meil otsustada, kas võiksid olla sobiv kandidaat. Palun täida kindlasti ankeedis ka Sind huvitav ametikoht ning soovitud palgavahemik. Kui Sind huvitavaid ametikohti on rohkem kui üks, pane need kõik kirja. Palgasoovi võid väljendada nii tunnitasu kui kuupalgana, sulgudesse võiksid lisada, kas pead silmas bruto- või netopalka.


Kuidas saad teada oma sobivusest ametikohale?

Kõigile neile kandidaatidele, kes konkureerivad lõpptähtajaga töökonkurssidel, saadame hiljemalt ühe kuu möödudes kirjaliku vastuse konkursi tulemuste kohta.  Andmebaasi saadetud ankeetidele ei saa me aga tähtajalist vastust lubada, kuna kandidaadi sobivus selgub alles antud ametikoha vabanedes.


Andmete kogumine

Ees-ja perekonnanimi, isikukood,  kontakttelefon, email, aadress

Andmete kogumise eesmärk tuleneb kehtivast Töölepinguseadusest (TLS§ 5) ning on vajalikud töölepingu sõlmimiseks.

Isikukoodi alusel registreerib Tööandja Töötaja Maksu-ja Tolliameti registris, mille alusel tekib maksukohustus Eestis ning  kindlustus Haigekassasse.

Ettevõte edastab töötaja andmeid emaettevõttele Odeon Cinemas Grupp.

Andmete säilitamine

Ettevõte säilitab Töötaja isikuandmed töösuhte vältel  ning  Töölepingu 10 aastat peale lepingu lõppemist.


Taotlusankeet

 
Üldine taotlusankeet PDF  DOC

 

Kui ankeedi allalaadimine Sul mingil põhjusel ei õnnestu, on võimalik neid paberkujul saada Coca-Cola Plaza kinokassast või paluda see endale saata elektrooniliselt.

Täidetud ankeedid palume saata e-meili aadressile cv@forumcinemas.ee või postiaadressile:
Forum Cinemas OÜ, Hobujaama 5, 10151 Tallinn või tuua Coca-Cola Plaza piletikassasse. Märksõna "Töö".

 

 

Tule kinno tööle


 Hetkel pakume

 Töökohad kinos

 Tööle kandideerimine

 

Kontakt

Täidetud ankeedid saata
e-maili aadressile:
cv@forumcinemas.ee 

või postiaadressile:
Forum Cinemas OÜ
Hobujaama 5
10151 Tallinn

või tuua
Coca-Cola Plaza piletikassasse.

Märksõna "Töö"